Norge Unlimited er et nettverk av lokale nabolagsinkubatorer som utvikler nabolag gjennom å støtte beboere og deres løsninger på lokale utfordringer. 

 

Les mer om vår modell her.

Inkubatoren-kopi.png

Norge Unlimited 

Vi støtter bydeler og kommuner med utsatte boligområder med vår modell for nabolagsinkubatorer, hvor lokale beboere får støtte til å starte opp løsninger på lokale utfordringer slik at boligområdene løftes av de som bor der. 

Om Norge Unlimited

Norge Unlimited er et nettverk av lokale nabolagsinkubatorer som utvikler nabolag gjennom å støtte beboere og deres løsninger på lokale utfordringer. Beboerne driver frem løsningene med sosialt entreprenørskap. Det betyr at løsningene går fra en idé til hvordan nabolaget kan forbedres til å starte formålsstyrte og økonomisk bærekraftige bedrifter. For å få til dette bruker vi en felles modell vi kaller Nabolagsinkubator.

Les mer om vår modell her

Vi gjør det enkelt for offentlige, private, og frivillige aktører å starte en nabolagsinkubator i sitt nærområde.

Som medlem i Norge Unlimited-nettverket får du tilgang til:

  • Håndbok for Norge Unlimited: Hvordan starte en nabolagsinkubator for sosialt entreprenørskap 

  • Håndbok for støttespillere: Hvordan man støtter folk på veien fra ildsjel til sosial entreprenør og videre

  • Verktøykasse: inneholder praktiske ressurser til bruk i oppstart og drift

  • Oppfølging og veiledning av en Norge Unlimited-støttespiller  

  • Nettverkssamlinger for kunnskapsdeling og videreutvikling av metodikk

  • Innlemmelse i nasjonalt Økosystem for Sosialt Entreprenørskap

  • Felles finansieringsmuligheter og muligheten til å søke midler under paraplyen Norge Unlimited

Hvem er vi?

Vi er i dag tre nabolagsinkubatorer: Tøyen Unlimited, Storhaug Unlimited, og Søndre Unlimited. Vår felles drøm er at hvert nabolag skal kunne realisere sitt eget unike potensiale gjennom sin egen nabolagsinkubator!

Tøyen
Unlimited

Storhaug Unlimited

Søndre Unlimited

Hvem blir neste?