Håndbok for støttespillere
-Kunnskaps- og erfaringsbaserte tips til hvordan man kan støtte lokale ildsjeler gjennom å satse på felleskap og ideelt sosialt entreprenørskap.

Håndbok i Norge Unlimited
-Hvordan starte en nabolagsinkubator for sosialt entreprenørskap