Om oss

Norge Unlimited har medlemmene  Tøyen Unlimited (Oslo), Storhaug Unlimited (Stavanger) og Søndre Unlimited (Oslo). 

 

Hvert nabolag har sine helt egne utfordringer og ressurser, og en nabolagsinkubator er tilpasset deretter. Nabolagsinkubatormetodikken er stedsspesifikk og utformet for å være fleksibel, slik at den kan tilpasses et nærområdes spesifikke behov. 

Vår felles drøm er at hvert nabolag skal kunne realisere sitt eget unike potensiale gjennom sin egen nabolagsinkubator. Bli med og bygg Norge - en nabolagsinkubator om gangen!

 

Tøyen Unlimited (Oslo) 

 

Tøyen Unlimited er inspirert av UnLtd UK, som er Storbritannias største organisasjon for støtte av sosiale entreprenører, og av Impact Hub co-working nettverket, tilpasset en stedsforankret modell. 

Området Tøyen var i 2013 et sted med flere utfordringer, og få av løsningene var basert på innbyggernes egne meninger, talenter og ressurser. Områdeløft Tøyen ble satt i gang fra 2014 med flere tilnærminger for å forbedre situasjonen. Flere av de nye tiltak kom fra befolkningen selv (f.eks. Tøyen Sportsklubb) med støtte fra Områdeløftet, mens andre var rent offentlig initiativer, som biblioteket. Nabolagsinkubatoren Tøyen Unlimited var ment for å gi individer mulighet til å få utløst sine egne ressurser og bruke sin kunnskap for å finne løsninger på problemer, og som i tillegg hadde en grad av økonomisk bærekraft.

Initiativtakeren til Tøyen Unlimited var spesialrådgiver i sosialt entreprenørskap og innovasjon for Områdeløft Tøyen, en satsing styrt av Bydel Gamle Oslo og finansiert som et spleiselag mellom Oslo kommune og staten/Husbanken. Initiativtakeren hadde blant annet sett på hvordan man kan bruke sosiale foretak som et verktøy i utsatte boligområder for å få en positiv samfunnsutvikling. 

 

Tøyen Unlimited begynte som en pilot for utvikling av metodikk i 2015. Dette var ett av mange tiltak og prosjekter knyttet til Områdeløft Tøyen. Tøyen Unlimited fikk gratis tilgang til et rom i den offentlig disponerte bygningen, som etter oppussing ble til Aktivitetshuset K1. Initiativtaker og kollegaer bidro under oppussingen og dette var viktig for å bli kjent med beboere og skape tillit. Tøyen Unlimited fikk frihet til å prøve ut nye metoder, men det var utfordrende å forankre modellen og resultatene i kommunen. Samarbeidet med eksterne aktører ga den ekstra støtten som gjorde det mulig å sette i gang. 

For mer info sjekk ut http://toyenunlimited.no/

nabolagsinkubator (1).jpg
 

Storhaug Unlimited

 

Storhaug Unlimited er en del av Stavanger kommunes områdesatsing på Storhaug. Vi støtter ildsjeler med ideer om hvordan løse sosiale utfordringer på Storhaug, og som ønsker å starte en virksomhet. Denne måten å jobbe på, kalles "sosialt entreprenørskap".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi tror på sosial verdiskaping ved å gi lokale beboere mulighet til å starte sin egen bedrift gjennom å prøve, gjøre og bygge egne løsninger på sosiale utfordringer.

Storhaug Unlimited er en del av Norge Unlimited som er en plattform med tilhørende metodikk som støtter oss i utviklingen av nabolagsinkubatoren Storhaug Unlimited. Vi samarbeider tett med Tøyen unlimited for å lære av deres mangeårige arbeid for sosiale entreprenører på Tøyen, samt for å utvikle konseptet og sikre kvalitet i alle ledd.

For mer info sjekk ut https://storhaugunlimited.no

58691921_2227404654242501_79163192613944