FRIGI POTENSIALET DITT TIL Å FORBEDRE

NABOLAGET DU BOR I

Stedsbasert sosialt entreprenørskap

Gjennom Norge Unlimited får du tilgang til Norge Unlimiteds fleksible metodikk, beskrevet i en håndbok med medfølgende samling av praktiske ressurser, faglig oppfølging og støtte fra Norge Unlimited, nasjonale og internasjonale nettverk, og finansieringsmuligheter. 

 

 

Hvordan kan man involvere innbyggere i å finne løsninger på komplekse sosiale problemer? Hvordan løser man lokale utfordringer på en måte som er økonomisk bærekraftig? Og hvordan skaper man en langsiktig platform for medvirkning og grobunn for lokal samfunnsinnovasjon?

 

Vi ser at svaret kan komme nedenfra: Alle nærområder har sine helt unike utfordringer, og ofte er det slik at innbyggere selv sitter på kompetansen og den levde erfaringen til å utvikle solide og innovative løsninger til problemene.

 

En Nabolagsinkubator kan forvandle en innbygger til en sosial entreprenør, og en idé til en bærekraftig sosial virksomhet med ringvirkninger langt utenfor det aktuelle nærområdet. 

Skap varig endring gjennom å la innbyggere prøve, gjøre, og bygge gode løsninger i felleskapet Nabolaginkubatoren

Norge Unlimited tilbyr en fleksibel metodikk for de som ønsker å bygge sterkere nabolag basert på innbyggernes egne behov, erfaringer, og løsninger. Vårt hovedverktøy er nabolagsinkubatoren. Lokale innbyggere kommer til nabolagsinkubatoren for å utvikle sine idéer for hvordan nabolaget kan forbedres, og får støtte til å starte en ideell bedrift som er formålsstyrt og økonomisk bærekraftig. Norge Unlimited er dermed en unik metodikk for stedsbasert sosialt entreprenørskap. 

 

Hovedverktøyet i en slik metodikk er nabolagsinkubatoren. Dette er blant en arbeidsplass - et såkalt co-working space - men det er i tillegg så mye mer enn det. Det er et læringsfellesskap, ressurssenter, og nettverk av innbyggere og lokale ildsjeler som jobber og samarbeider for å levere de beste løsningene til nærområdet sitt. Her får de prøve, gjøre, og bygge de gode løsningene gjennom støttepakker som inneholder 10.000-150.000, personlig veiledning og oppfølging, peer-to-peer støtte, og tilgang til Unlimiteds kurs, verksteder, og nettverksmuligheter. 

 

 

 

 

 

 

 

Gjennom støttepakkene og tilgang til fellesskapet i nabolagsinkubatoren utvikles deres idéer til å bli bærekraftige sosiale foretak. Enkelt forklart er et sosialt foretak en ideell bedrift som sikrer langsiktighet gjennom økonomisk inntjening. Du kan lese mer om hvordan 

 

 

Et sosialt foretak gir ikke bare økonomisk gevinst, men bidrar til positive ringvirkninger for individer, familier, lokalsamfunnet og på et systemisk nivå. Potensialet til en sosial entreprenør er nær sagt ubegrenset - derfor kaller vi våre sosiale entreprenører Unlimitere. 

 

 

Har ditt nærområde råd til å gå glipp av sine egne ressurser? 

 

Vi hjelper deg å legge til rette for at innbyggere i ditt nabolag bygge varige løsninger på lokale problemer basert på egen erfaring og kunnskap. Det finnes nemlig ikke grenser for hva som kan klekkes ut av en nabolagsinkubator.


 

Vi hjelper deg bygge og drive en nabolagsinkubator i ditt nærområde

Vi vil gjøre det enkelt for offentlige, private, og frivillige aktører å starte nabolagsinkubator i sitt nærområde. Ved å tilslutte seg til Norge Unlimited-nettverket får man tilgang til:

 

  • Håndbok for Norge Unlimited: Hvordan starte en nabolagsinkubator for sosialt entreprenørskap

  • Den medfølgende verktøykassen, som inneholder praktiske ressurser til bruk i oppstart og drift

  • Oppfølging og veiledning av en Norge Unlimited-støttespiller  

  • Norge Unlimiteds nettverkssamlinger for kunnskapsdeling og videreutvikling av metodikk

  • Innlemmelse i nasjonalt Økosystem for Sosialt Entreprenørskap og internasjonalt Global Social Entrepreneurship Network

  • Felles finansieringsmuligheter og muligheten til å søke midler under paraplyen Norge Unlimited


 

Norge Unlimited er en plattform og et nettverk med en tilhørende metodikk for å støtte offentlige, private og frivillige aktører som vil etablere og drive en nabolagsinkubator for innbyggere, ildsjeler, og sosiale entreprenører som jobber med å styre lokal sosial bærekraft. 

 

Som plattform gir Norge Unlimited et teoretisk, metodisk, og praktisk felles utgangspunkt for arbeidet med å etablere stedsbasert sosialt entreprenørskap. Norge Unlimited er et nettverk der alle som driver en lokal nabolagsinkubator deler læring og erfaring på tvers. 

Kontakt oss